Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Nowa kopalnia węgla?

19 czerwca 2012 r.

Węgiel brunatny jest popularnym na świecie surowcem, stosowanym głównie jako opał. Stanowi on także materiał do chemicznych procesów wytlewania, uwodorniania i zgazowania węgla, stosowany także w ogrodnictwie (jako podłoże). W Polsce najbardziej zasobne złoża węgla brunatnego występują w rejonie Turoszowa (Turoszowskie Zagłębie Węgla Brunatnego), Bełchatowa (Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego), Konina (Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego) oraz na Dolnym Śląsku (okolice Legnicy).

W rejonie gmin Krobia i Miejska Górka w woj. wielkopolskim obecnie prowadzone są odwierty mające na celu ilościowe i jakościowe określenie złóż surowca. Okoliczne społeczeństwo wyraża głębokie zaniepokojenie ewentualnym powstaniem na tych terenach kopalni odkrywkowych. Twierdzą oni, iż w przypadku jej powstania okoliczne tereny mogą stracić na atrakcyjności. Obawiają się również zanieczyszczenia wód gruntowych co w konsekwencji może uniemożliwić im uprawę tamtejszej roli. Podkreślają oni, iż inne kraje europejskie zdecydowanie odchodzą od konwencjonalnych źródeł energii, jakimi są kopalnie węgla, a skłaniają się w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z obawami mieszkańców oraz samorządowców dotyczącymi budowy kopalni węgla brunatnego na terenie wspomnianych gmin, poseł Maciej Orzechowski zwrócił się z zapytaniem poselskim do Ministra Środowiska – Marcina Korolca w sprawie planów budowy kopalni w rejonie gmin Krobia i Miejska Górka.

Fot.: wikipedia.pl