Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

4 października 2012 r.

W przyszłym roku gminy dostaną 333 zł dotacji na każdego przedszkolaka. Kwota ta będzie stopniowo rosła i w 2016 r. ma wynieść 1433 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych założenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z projektem wysokość ustalanych przez samorządy opłat, pobieranych od rodziców za dodatkowe godziny, nie będzie mogła przekraczać 1 zł za godzinę. Teraz opłaty ustalone przez gminy sięgają nawet 4 zł/h. Dotacja przedszkolna spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez rodziców oraz zwiększy liczbę miejsc w przedszkolach. Dotacją zostaną również objęte 2-letnie dzieci, tym samym drzwi przedszkoli staną otworem również przed nimi.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że od września 2014 r. każde dziecko czteroletnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej, a od 2016 r. – prawo to będzie przysługiwało również trzylatkowi.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – http://tiny.pl/hn7wg
Fot.: sxc.hu