Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Gdzie przekażesz składki emerytalne?

5 września 2013 r.

Przyszłe emerytury będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Część obligacyjna składek każdego obywatela pozostanie w ZUS-ie, natomiast OFE będą mogły inwestować jedynie w akcje i do ich kas dobrowolnie będzie można przekazać 2,92% składki – przewiduje zaproponowany przez Radę Ministrów projekt zmian.

Reforma przewiduje obniżenie opłat, jakie OFE mogą pobierać od swoich członków. Opłata od składki, która obecnie wynosi 3,5% od każdej wpłaty, zostanie zmniejszona o połowę. OFE będą pobierać mniej również za zarządzanie środkami swoich klientów. Środki z dobrowolnych składek do OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS. Waloryzacja emerytur będzie odbywać się na tych samych zasadach, co do tej pory.

W związku ze zmianami, każdy z członków OFE będzie mógł zdecydować czy nadal chce przekazywać swoją akcyjną część składek do funduszu, czy przenosi całość do ZUS. Na tę decyzję będzie miał 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie. Osoby, które zdecydują o dalszym pozostawieniu składek w swoim funduszu będą do niego przekazywały składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. O uczestnictwie w OFE będą mogły zdecydować także wszystkie osoby, które dopiero rozpoczną karierę zawodową.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – http://tnij.org/zv9f
Fot. foter.com