Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Ćwiczyć każdy może

31 października 2013 r.

Priorytetem szkół na obecny rok szkolny będzie wzmacnianie i rozwijanie kondycji uczniów i promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród nich. Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu.

Podejmowane w ciągu tego roku działania mają:

– uświadomić uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia,
– konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia,
– związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem,
– uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości,
– podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

Już teraz szkoły i przedszkola, nauczyciele oraz uczniowie mogą przystępować do akcji „Ćwiczyć każdy może” i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach.

Tym samym również uczestnicy akcji zobowiązują się do wspierania działań, mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole i poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej. Do Koalicji mogą przystąpić organy służby publicznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – http://tnij.org/3882
Fot. foter.com