Tomasz Chudy Natalia Robakowska Milosz Zwierzyk

Dla kogo dodatek do prądu?

19 grudnia 2013 r.

Od nowego roku pięcioosobowa rodzina może liczyć na prawie 20 złotych comiesięcznego dodatku energetycznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2011 wypłacono 4 848 005 dodatków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę fakt, że dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc można przyjąć, że liczba osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia wynosiła w 2011 r. około 404 000 osób. Zatem dodatek energetyczny również powinno otrzymać ponad 400 tys. osób.

Jak informuje, w odpowiedzi na złożoną przez posła Macieja Orzechowskiego interpelację, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, kwota dodatków wyniesie w I kwartale 2014 r. dla gospodarstw domowych: prowadzonych przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc; składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc; składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi – http://tnij.org/b6jf
Fot. sxc.hu